Ωράριο μουσείου: Δευ.- Παρ. 09:00 - 14:00 & 17:00 - 19:00

Διαγωνισμός φωτογραφίας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

μέσα από τη δική σας φωτογραφική μηχανή και βλέμμα

 

Ένα κλικ για τον προσφυγικό οικισμό Νέας Φιλαδέλφειας

 

Το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς-Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου» σε συνεργασία με το Φωτογραφικό Εργαστήρι Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας προσκαλούν όλους όσους επιθυμούν να αποτυπώσουν μέσα από το δικό τους βλέμμα τον προσφυγικό οικισμό της Νέας Φιλαδέλφειας: Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της πιο όμορφης «Κηπούπολης» κατά γενική ομολογία που διατηρούνται αλλά και κατοικούνται από τις 17 Ιουλίου 1927 μέχρι σήμερα από μικρασιάτες πρόσφυγες.

Οι τρεις πιο ενδιαφέρουσες συμμετοχές θα επιλεγούν και θα βραβευθούν από 3μελή Επιτροπή που απαρτίζεται από:

τον Δημήτρη Μιμίδη, δάσκαλο φωτογραφίας

την Ανθή Ξενάκη, τοπογράφο-μηχανικό

την Χρύσα Παπαδοπούλου, πολιτικό μηχανικό.

Τα τρία βραβείο (Α’, Β’ και Γ’) θα επιβραβευθούν με βιβλία-λευκώματα διακεκριμένων Ελλήνων φωτογράφων. Σε όλους όσους συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. Η απονομή των βραβείων θα γίνει την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης φωτογραφίας.

Όροι συμμετοχής:

 

1.Το περιεχόμενο των φωτογραφιών πρέπει να ανταποκρίνεται στο θέμα του διαγωνισμού με κύριο άξονα τον προσφυγικό οικισμό της Νέας Φιλαδέλφειας. Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να απεικονίζουν τα παλαιά προσφυγικά όλων των κατηγοριών, ή μέρος αυτών.

2.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

3.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό με έως και 10 φωτογραφίες ανά άτομο

4.Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν σε ψηφιακή μορφή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση ppied@dimosfx.gr. Θα γίνονται δεκτές φωτογραφίες σε μορφή αρχείου .JPEG και όνομα αρχείου: [Ονοματεπώνυμο]_[Τηλέφωνο Επικοινωνίας]_[Διεύθυνση email]_[Αριθμός Φωτογραφίας]_[Πιθανός Τίτλος].jpeg (Παράδειγμα: Δημήτρης Παπαδόπουλος_2101234567_toemailmou@gmail.com_1_Προσφυγικό1.jpeg)

5.Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν αναλογία πλευρών 4:5 ή 5:4 και το αρχείο πρέπει να αποσταλεί σε καλή ανάλυση και μέγεθος τουλάχιστον 2MB για καλη ποιότητα εκτύπωσης (ιδανικά 300dpi με μεγαλύτερη πλευρά 4000px, minimum 200dpi με μεγαλύτερη πλευρά 2000px). Επιτρέπεται η ελαφρά επεξεργασία της φωτεινότητας, της αντίθεσης (contrast), η μετατροπή έγχρωμης φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη και η κατάτμηση (crop) της πρωτότυπης. Φωτογραφίες με επεξεργασία πέραν των παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές.

6.Μετά την υποβολή των φωτογραφιών, θα πραγματοποιηθεί έκθεση με επιλεγμένες φωτογραφίες από την κριτική επιτροπή. Όσες φωτογραφίες προκριθούν για την έκθεση θα πρέπει να εκτυπωθούν σε χαρτί φωτογραφικό (γυαλιστερό ή ματ) σε μέγεθος 25x20cm. Τυχόν μη συμμόρφωση με τις ημερομηνίες υποβολής εντός της εύλογης προθεσμίας θα οδηγούν στον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου.

7.Οι φωτογραφίες  πρέπει να ανήκουν στον συμμετέχοντα, να είναι πρωτότυπα και αποκλειστικά δικά του δημιουργήματα και να μην έχουν εκχωρηθεί από άλλο πρόσωπο.

8.Για άτομο το οποίο απεικονίζεται στην φωτογραφία, θα πρέπει να παρασχεθεί η ανάλογη άδεια του απεικονιζόμενου προς το φωτογράφο. Τα αρχεία τα οποία θα αποσταλούν καθώς και οι εκτυπωμένες φωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν για ευρύτερη δημοσιοποίηση σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, χωρίς άλλη έγκριση ή αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων και χωρίς δικαίωμα αμοιβής, με αναγραφή του ονόματος του εκάστοτε φωτογράφου.

9.Η ακριβής ημερομηνία υποβολής αρχείων ξεκινά στις 25/10/2018 και τελειώνει στις 31/12/2018. Η ακριβής ημερομηνία της έκθεσης θα κοινοποιηθεί έγκαιρα για την αποστολή των εκτυπωμένων φωτογραφιών. Η έναρξη της έκθεσης θα αποφασιστεί από την επιτροπή. Η κριτική επιτροπή θα είναι 3μελής και θα αποτελείται από φωτογράφους και αναγνωρισμένου κύρους εκπροσώπους των διοργανωτών. Η κρίση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και δεν απαιτεί ειδική αιτιολογία και επ’ αυτής δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση αντίρρηση ή άλλη εξώδικη ή δικαστική διεκδίκηση.

10.Οι διοργανωτές του διαγωνισμού φωτογραφίας διατηρούν το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ανακαλέσουν το διαγωνισμό, να τον παρατείνουν ή να μεταβάλουν τις ημερομηνίες.

11.Αυτή και μόνη η υποβολή συμμετοχής στο διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη και αυτοδίκαιη αποδοχή όλων των αναγραφόμενων παραπάνω όρων.