Ωράριο μουσείου: Δευ.- Παρ. 09:00 - 14:00 & 17:00 - 19:00

Αποφάσεις

1η Ορισμός πρακτικογράφου Δ.Σ 2η Έγκριση δ' τριμήνου 2018 εσόδων-εξόδων Π.Π.Ι.Ε.Δ. 3η Αποδοχή δωρεών Π.Π.Ι.Ε.Δ. Β' 6μήνου 2018 4η Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών Π.Π.Ι.Ε.Δ. 5η Συγκρότηση επιτροπών δημοσίων συμβάσεων Ν.4412-2016 6η Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Π.Π.Ι.Ε.Δ. 7η Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής λειτουργίας Π.Π.Ι.Ε.Δ. 8η 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 9η Αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2019 10η Β'Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 11η Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2 [...]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 28-01-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 25-02-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 05-03-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 27-03-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 17-04-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 10-06-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 09-07-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 29-08-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 01-10-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 15-10-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 22-10-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 9-12-2019 (1) Πρόσκληση σε συνεδρίαση 9-12-2019 (2) Πρόσκληση σε συνεδρίαση 17-12-2019 [...]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 31-01-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 26-02-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 12-3-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 26-03-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 25-4-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 16-5-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 9-7-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 25-7-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 24-09-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 22-10-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 27-11-2018      

1η Ορισμός πρακτικογράφου ΔΣ 2η Έγκριση Δ’ 3μήνου 2017 εσόδων-εξόδων Π.Π.Ι.Ε.Δ. 3η Αποδοχή δωρεών Π.Π.Ι.Ε.Δ. Β’ 6μήνου 2017 4η Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών Π.Π.Ι.Ε.Δ. 5η Ανάκληση δεσμεύσεων έτους 2017 6η Συγκρότηση επιτροπών δημοσίων συμβάσεων Ν.4412-16 7η Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ έτους 2018 8η Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής λειτουργίας ΠΠΙΕΔ 9η Ψήφιση πίστωσης ποσού συνεχιζόμενων συμβάσεων ΠΠΙΕΔ 10η Ψήφιση πίστωσης ποσού για σύνταξη ισολογισμού και τήρηση διπλογραφικού ΠΠΙΕΔ 11 [...]