Ωράριο μουσείου: Δευ.- Παρ. 09:00 - 14:00 & 17:00 - 19:00

Αποφάσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 31-01-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 26-02-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 12-3-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 26-03-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 25-4-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 16-5-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 9-7-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 25-7-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 24-09-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 22-10-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 27-11-2018      

1η Ορισμός πρακτικογράφου ΔΣ 2η Έγκριση Δ’ 3μήνου 2017 εσόδων-εξόδων Π.Π.Ι.Ε.Δ. 3η Αποδοχή δωρεών Π.Π.Ι.Ε.Δ. Β’ 6μήνου 2017 4η Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών Π.Π.Ι.Ε.Δ. 5η Ανάκληση δεσμεύσεων έτους 2017 6η Συγκρότηση επιτροπών δημοσίων συμβάσεων Ν.4412-16 7η Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ έτους 2018 8η Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής λειτουργίας ΠΠΙΕΔ 9η Ψήφιση πίστωσης ποσού συνεχιζόμενων συμβάσεων ΠΠΙΕΔ 10η Ψήφιση πίστωσης ποσού για σύνταξη ισολογισμού και τήρηση διπλογραφικού ΠΠΙΕΔ 11 [...]