Ωράριο μουσείου: Δευ.- Παρ. 09:00 - 14:00 & 17:00 - 19:00

Προσεχής εκδήλωση:
TOKEI MARU
9 Οκτωβρίου 2022

Αποφάσεις

1η Ορισμός πρακτικογράφου Δ.Σ. ΠΠΙΕΔ 2η Αποδοχή δωρεών ΠΠΙΕΔ Β’ 6μήνου 2021 3η Συγκρότηση επιτροπών δημοσίων συμβάσεων Ν.4412-2016 4η Ενημέρωση προγραμματισμού δράσεων ΠΠΙΕΔ 100 χρόνων μνήμης & ψήφιση σχετικών πιστώσεων 5η 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ έτους 2022 6η Αναμόρφωση ΟΠΔ ΠΠΙΕΔ έτους 2022 7η Έγκριση Δ’ 3μήνου 2021 εσόδων-εξόδων ΠΠΙΕΔ 8η Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων εκδηλώσεων ΠΠΙΕΔ 9η Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προτάσεων εκδηλώσεων δράσεων ΠΠΙΕΔ από μέλος ΔΣ ΠΠΙΕΔ 10η Έγκριση [...]

1η Ορισμός πρακτικογράφου Δ.Σ. ΠΠΙΕΔ 2η Έγκριση Δ΄ 3μήνου 2020 εσόδων-εξόδων ΠΠΙΕΔ 3η Αποδοχή δωρεών ΠΠΙΕΔ Β΄ 6μήνου 2020 4η Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής λειτουργίας ΠΠΙΕΔ 2021 5η 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ 2021 6η Αναμόρφωση ΟΠΔ ΠΠΙΕΔ έτους 2021 7η Επικαιροποίηση διαχείρισης λογαριασμού ΠΠΙΕΔ στην Τράπεζα της Ελλάδος 8η Επικαιροποίηση διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών ΠΠΙΕΔ στην Τράπεζα Πειραιώς 9η Επικαιροποίηση υπογραφής της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής [...]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 04-02-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 26-03-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 02-04-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 15-04-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 19-05-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 25-06-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 22-07-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 15-09-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 16-09-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 01-10-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 21-10-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 25-11-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 06-12-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 20-12-2021  

1η Ορισμός πρακτικογράφου Δ.Σ 2η Έγκριση Δ΄ 3μήνου 2019 εσόδων-εξόδων Π.Π.Ι.Ε.Δ. 3η Αποδοχή δωρεών Π.Π.Ι.Ε.Δ. Β΄ 6μήνου 2019 4η Συγκρότηση επιτροπών δημοσίων συμβάσεων Ν.4412-2016 5η Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής λειτουργίας ΠΠΙΕΔ 6η Επικαιροποίηση διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών ΠΠΙΕΔ 7η Επικαιροποίηση παροχής εξουσιοδοτήσεων για συναλλαγές μέσω winbank 8η Επικαιροποίηση διαχείρισης τραπεζικού λογαριασμού Τράπεζας Ελλάδος 9η Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου 2021-2024 10η Έγκριση εκδηλώσεων ΠΠΙΕΔ 1 [...]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 28-01-2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 27-02-2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 16-03-2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 30-04-2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 06-07-2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 23-07-2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 17-09-2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 30-10-2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 09-11-2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 30-12-2020    

1η Ορισμός πρακτικογράφου Δ.Σ 2η Έγκριση δ' τριμήνου 2018 εσόδων-εξόδων Π.Π.Ι.Ε.Δ. 3η Αποδοχή δωρεών Π.Π.Ι.Ε.Δ. Β' 6μήνου 2018 4η Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών Π.Π.Ι.Ε.Δ. 5η Συγκρότηση επιτροπών δημοσίων συμβάσεων Ν.4412-2016 6η Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Π.Π.Ι.Ε.Δ. 7η Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής λειτουργίας Π.Π.Ι.Ε.Δ. 8η 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 9η Αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2019 10η Β'Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 11η Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2 [...]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 28-01-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 25-02-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 05-03-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 27-03-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 17-04-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 10-06-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 09-07-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 29-08-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 01-10-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 15-10-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 22-10-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 9-12-2019 (1) Πρόσκληση σε συνεδρίαση 9-12-2019 (2) Πρόσκληση σε συνεδρίαση 17-12-2019 [...]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 31-01-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 26-02-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 12-3-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 26-03-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 25-4-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 16-5-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 9-7-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 25-7-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 24-09-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 22-10-2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 27-11-2018      

1η Ορισμός πρακτικογράφου ΔΣ 2η Έγκριση Δ’ 3μήνου 2017 εσόδων-εξόδων Π.Π.Ι.Ε.Δ. 3η Αποδοχή δωρεών Π.Π.Ι.Ε.Δ. Β’ 6μήνου 2017 4η Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών Π.Π.Ι.Ε.Δ. 5η Ανάκληση δεσμεύσεων έτους 2017 6η Συγκρότηση επιτροπών δημοσίων συμβάσεων Ν.4412-16 7η Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ έτους 2018 8η Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής λειτουργίας ΠΠΙΕΔ 9η Ψήφιση πίστωσης ποσού συνεχιζόμενων συμβάσεων ΠΠΙΕΔ 10η Ψήφιση πίστωσης ποσού για σύνταξη ισολογισμού και τήρηση διπλογραφικού ΠΠΙΕΔ 11 [...]