Ωράριο μουσείου: Δευ.- Παρ. 09:00 - 14:00 & 17:00 - 19:00

Αποφάσεις

1η Συγκρότηση σε Σώμα 2η Εκλογή Αντιπροέδρου και ορισμός τριμελούς εκτελεστικής επιτροπής.  3η Ορισμός πρακτικογράφου ΔΣ 2024  4η Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής λειτουργίας ΠΠΙΕΔ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ 5η Συγκρότηση επιτροπών Δημοσίων Συμβάσεων 6η Επικαιροποίηση διαχείρισης τραπεζικού λογαριασμού Τράπεζας Ελλάδος 7η Επικαιροποίηση παροχής εξουσιοδοτήσεων για συναλλαγές μέσω winbank 8η Επικαιροποίηση διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών ΠΠΙΕΔ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-24 9η Έγκριση πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή ΔΙΕΚ-24 10η [...]

1η Ορισμός πρακτικογράφου Δ.Σ. ΠΠΙΕΔ 2η Αποδοχή δωρεών ΠΠΙΕΔ Β’ 6μήνου 2022 3η Συγκρότηση επιτροπών δημοσίων συμβάσεων Ν.4412-2016 4η Έγκριση καθιέρωσης διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας ΠΠΙΕΔέτους 2023 5η Έγκριση & ψήφιση πιστώσεων ποσού υπερωριακής απασχόλησηςυπαλλήλων ΠΠΙΕΔ 2023 6η Διεξαγωγή ξεναγήσεων στο Μουσείο από τρίτους 7η Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων εκδηλώσεων ΠΠΙΕΔ 8η Έγκριση παράδοσης - ανακύκλωσης ληγμένων πυροσβεστήρων ΠΠΙΕΔ 9η Ά Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 10η Αναμόρφω [...]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 21-02-2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 18-04-2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 04-05-2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 30-05-2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 28-06-2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 29-09-2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 19-10-2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 25-11-2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 07-12-2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 19-12-2022      

1η Ορισμός πρακτικογράφου Δ.Σ. ΠΠΙΕΔ 2η Αποδοχή δωρεών ΠΠΙΕΔ Β’ 6μήνου 2021 3η Συγκρότηση επιτροπών δημοσίων συμβάσεων Ν.4412-2016 4η Ενημέρωση προγραμματισμού δράσεων ΠΠΙΕΔ 100 χρόνων μνήμης & ψήφιση σχετικών πιστώσεων 5η 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ έτους 2022 6η Αναμόρφωση ΟΠΔ ΠΠΙΕΔ έτους 2022 7η Έγκριση Δ’ 3μήνου 2021 εσόδων-εξόδων ΠΠΙΕΔ 8η Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων εκδηλώσεων ΠΠΙΕΔ 9η Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προτάσεων εκδηλώσεων δράσεων ΠΠΙΕΔ από μέλος ΔΣ ΠΠΙΕΔ 10η Έγκριση [...]

1η Ορισμός πρακτικογράφου Δ.Σ. ΠΠΙΕΔ 2η Έγκριση Δ΄ 3μήνου 2020 εσόδων-εξόδων ΠΠΙΕΔ 3η Αποδοχή δωρεών ΠΠΙΕΔ Β΄ 6μήνου 2020 4η Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής λειτουργίας ΠΠΙΕΔ 2021 5η 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ 2021 6η Αναμόρφωση ΟΠΔ ΠΠΙΕΔ έτους 2021 7η Επικαιροποίηση διαχείρισης λογαριασμού ΠΠΙΕΔ στην Τράπεζα της Ελλάδος 8η Επικαιροποίηση διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών ΠΠΙΕΔ στην Τράπεζα Πειραιώς 9η Επικαιροποίηση υπογραφής της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής [...]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 04-02-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 26-03-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 02-04-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 15-04-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 19-05-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 25-06-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 22-07-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 15-09-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 16-09-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 01-10-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 21-10-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 25-11-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 06-12-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 20-12-2021  

1η Ορισμός πρακτικογράφου Δ.Σ 2η Έγκριση Δ΄ 3μήνου 2019 εσόδων-εξόδων Π.Π.Ι.Ε.Δ. 3η Αποδοχή δωρεών Π.Π.Ι.Ε.Δ. Β΄ 6μήνου 2019 4η Συγκρότηση επιτροπών δημοσίων συμβάσεων Ν.4412-2016 5η Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής λειτουργίας ΠΠΙΕΔ 6η Επικαιροποίηση διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών ΠΠΙΕΔ 7η Επικαιροποίηση παροχής εξουσιοδοτήσεων για συναλλαγές μέσω winbank 8η Επικαιροποίηση διαχείρισης τραπεζικού λογαριασμού Τράπεζας Ελλάδος 9η Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου 2021-2024 10η Έγκριση εκδηλώσεων ΠΠΙΕΔ 1 [...]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 28-01-2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 27-02-2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 16-03-2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 30-04-2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 06-07-2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 23-07-2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 17-09-2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 30-10-2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 09-11-2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 30-12-2020