Ωράριο μουσείου: Δευ.- Παρ. 09:00 - 14:00 & 17:00 - 19:00

Ημέρα: 30 Ιανουαρίου 2019

1η Ορισμός πρακτικογράφου Δ.Σ 2η Έγκριση δ' τριμήνου 2018 εσόδων-εξόδων Π.Π.Ι.Ε.Δ. 3η Αποδοχή δωρεών Π.Π.Ι.Ε.Δ. Β' 6μήνου 2018 4η Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών Π.Π.Ι.Ε.Δ. 5η Συγκρότηση επιτροπών δημοσίων συμβάσεων Ν.4412-2016 6η Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Π.Π.Ι.Ε.Δ. 7η Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής λειτουργίας Π.Π.Ι.Ε.Δ. 8η 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 9η Αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2019 10η Β'Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 11η Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2 [...]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 28-01-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 25-02-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 05-03-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 27-03-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 17-04-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 10-06-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 09-07-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 29-08-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 01-10-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 15-10-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 22-10-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 9-12-2019 (1) Πρόσκληση σε συνεδρίαση 9-12-2019 (2) Πρόσκληση σε συνεδρίαση 17-12-2019 [...]