Ωράριο μουσείου: Δευ.- Παρ. 09:00 - 14:00 & 17:00 - 19:00

Ημέρα: 7 Μαρτίου 2019

Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 επισκέφθηκε το Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού η ομάδα συνεργασίας του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών, όπου και ξεναγήθηκε. Στη συνέχεια επισκέφθηκε την περιοδική έκθεση φωτογραφίας που πραγματοποιείται αυτό τον καιρό στο ΠΠΙΕΔ, μια συνεργασία του ΠΠΙΕΔ με το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.