Ωράριο μουσείου: Δευ.- Παρ. 09:00 - 14:00 & 17:00 - 19:00

Μήνας: Φεβρουάριος 2021

1η Ορισμός πρακτικογράφου Δ.Σ. ΠΠΙΕΔ 2η Έγκριση Δ΄ 3μήνου 2020 εσόδων-εξόδων ΠΠΙΕΔ 3η Αποδοχή δωρεών ΠΠΙΕΔ Β΄ 6μήνου 2020 4η Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής λειτουργίας ΠΠΙΕΔ 2021 5η 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ 2021 6η Αναμόρφωση ΟΠΔ ΠΠΙΕΔ έτους 2021 7η Επικαιροποίηση διαχείρισης λογαριασμού ΠΠΙΕΔ στην Τράπεζα της Ελλάδος 8η Επικαιροποίηση διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών ΠΠΙΕΔ στην Τράπεζα Πειραιώς 9η Επικαιροποίηση υπογραφής της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής [...]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 04-02-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 26-03-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 02-04-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 15-04-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 19-05-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 25-06-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 22-07-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 15-09-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 16-09-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 01-10-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 21-10-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 25-11-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 06-12-2021 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 20-12-2021