Ωράριο μουσείου: Δευ.- Παρ. 09:00 - 14:00 & 17:00 - 19:00

Μήνας: Απρίλιος 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 21-02-2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 18-04-2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 04-05-2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 30-05-2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 28-06-2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 29-09-2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 19-10-2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 25-11-2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 07-12-2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 19-12-2022      

1η Ορισμός πρακτικογράφου Δ.Σ. ΠΠΙΕΔ 2η Αποδοχή δωρεών ΠΠΙΕΔ Β’ 6μήνου 2021 3η Συγκρότηση επιτροπών δημοσίων συμβάσεων Ν.4412-2016 4η Ενημέρωση προγραμματισμού δράσεων ΠΠΙΕΔ 100 χρόνων μνήμης & ψήφιση σχετικών πιστώσεων 5η 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ έτους 2022 6η Αναμόρφωση ΟΠΔ ΠΠΙΕΔ έτους 2022 7η Έγκριση Δ’ 3μήνου 2021 εσόδων-εξόδων ΠΠΙΕΔ 8η Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων εκδηλώσεων ΠΠΙΕΔ 9η Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προτάσεων εκδηλώσεων δράσεων ΠΠΙΕΔ από μέλος ΔΣ ΠΠΙΕΔ 10η Έγκριση [...]