Ωράριο μουσείου: Δευ.- Παρ. 09:00 - 14:00 & 17:00 - 19:00

Ημέρα: 31 Ιανουαρίου 2024

1η Συγκρότηση σε Σώμα 2η Εκλογή Αντιπροέδρου και ορισμός τριμελούς εκτελεστικής επιτροπής.  3η Ορισμός πρακτικογράφου ΔΣ 2024  4η Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής λειτουργίας ΠΠΙΕΔ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ 5η Συγκρότηση επιτροπών Δημοσίων Συμβάσεων 6η Επικαιροποίηση διαχείρισης τραπεζικού λογαριασμού Τράπεζας Ελλάδος 7η Επικαιροποίηση παροχής εξουσιοδοτήσεων για συναλλαγές μέσω winbank 8η Επικαιροποίηση διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών ΠΠΙΕΔ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-24 9η Έγκριση πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή ΔΙΕΚ-24 10η [...]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 30-01-2024 (Ι) Πρόσκληση σε συνεδρίαση 30-01-2024 (ΙΙ) Πρόσκληση σε συνεδρίαση 22-02-2024 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 27-03-2024 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 29-04-2024 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 20-05-2024 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 06-06-2024 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 28-06-2024 Πρόσκληση σε συνεδρίαση 10-07-2024