Ωράριο μουσείου: Δευ.- Παρ. 09:00 - 14:00 & 17:00 - 19:00

Έτος: 2024

1η Συγκρότηση σε Σώμα 2η Εκλογή Αντιπροέδρου και ορισμός τριμελούς εκτελεστικής επιτροπής.  3η Ορισμός πρακτικογράφου ΔΣ 2024  4η Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής λειτουργίας ΠΠΙΕΔ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ 5η Συγκρότηση επιτροπών Δημοσίων Συμβάσεων 6η Επικαιροποίηση διαχείρισης τραπεζικού λογαριασμού Τράπεζας Ελλάδος 7η Επικαιροποίηση παροχής εξουσιοδοτήσεων για συναλλαγές μέσω winbank 8η Επικαιροποίηση διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών ΠΠΙΕΔ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-24 9η Έγκριση πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή ΔΙΕΚ-24 10η [...]