Ωράριο μουσείου: Δευ.- Παρ. 09:00 - 14:00 & 17:00 - 19:00

Μήνας: Ιανουάριος 2023

1η Ορισμός πρακτικογράφου Δ.Σ. ΠΠΙΕΔ 2η Αποδοχή δωρεών ΠΠΙΕΔ Β’ 6μήνου 2022 3η Συγκρότηση επιτροπών δημοσίων συμβάσεων Ν.4412-2016 4η Έγκριση καθιέρωσης διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας ΠΠΙΕΔέτους 2023 5η Έγκριση & ψήφιση πιστώσεων ποσού υπερωριακής απασχόλησηςυπαλλήλων ΠΠΙΕΔ 2023 6η Διεξαγωγή ξεναγήσεων στο Μουσείο από τρίτους 7η Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων εκδηλώσεων ΠΠΙΕΔ 8η Έγκριση παράδοσης - ανακύκλωσης ληγμένων πυροσβεστήρων ΠΠΙΕΔ 9η Ά Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 10η Αναμόρφω [...]