Ωράριο μουσείου: Δευ.- Παρ. 09:00 - 14:00 & 17:00 - 19:00

Ημέρα: 11 Δεκεμβρίου 2020

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ   Το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς εκδίδει τη διπλωματική εργασία του Κωνσταντίνου Χατζηνικολή «Μελέτη και έκδοση τεκμηρίων του Μικρασιατικού Ελληνισμού: Εκπαιδευτική ζωή», κρίνοντας ότι αναδεικνύεται έτσι το εκπαιδευτικό αρχειακό υλικό που διαθέτει το Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου». Ο συγγραφέας αναφέρεται στο ιστορικό πλαίσιο της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής των Ελλήνων τ [...]